A magyarországi olasz nyelvoktatás bölcsője: FIUME

A magyarországi olasz nyelvtanítás bölcsője, az alapvetően  olasz ajkú és kultúrájú, 1918-ig a Magyar Királysághoz tartozó Fiume. 1914-ben jelent meg itt a főképen  látható magyar-olasz szótár, amely jelenleg  magángyűjteményben van. Az első magyar italianisták Fiumében tevékenykedtek: nyelvkönyveket, szótárakat állítottak össze. Ilyen prominens személyiség volt Fest Aladár, a Fiumei Gimnázium igazgatója is. Az általa írt olasz nyelvkönyv 1928-as kiadású.( a szöveg alatt)  Végül a Trianon utáni Magyarországon , 1924-ben Klebelsberg Kunó gróf, vallás és közoktatásügyi miniszter vezette be az olasz nyelvet a közoktatásba.