Kik voltak Fiume barátai a két világháború között? Elődszervezetünk nyomában

 

1918.október 29-én hajnalban különvonaton elhagyta Fiumét az utolsó magyar  kormányzónk, nemes jekel és margitfalvi Jekelfalussy Zoltán. A városban maradó 6500 magyar nagy része a két világháború között repatriált: visszatért Magyarországra. Mivel az 1920-as évektől a Fiumét birtokló Olasz Királyság szövetségesünk volt, ezért a Fiumei Magyar Ház kezdeményezésénk kívül nem merült fel egy olyan szervezet alapítása, amely a magyar tenger romantikáját hozná vissza a köztudatba. A társaság alapítása mégis, 20 évvel Fiume elvesztése után lett aktuális. Pusztaszeri és tömörkényi Deák-Horváth Dénes c.vk. ezredes, egyben üzletember alapítója és társ-elnöke volt a Budapesten 1938-ban létrejött Fiume és Abbázia Barátai Szövetségének. A szervezet az anyaország és Fiume közötti turisztikai és infrastuktúrális kapcsolatok fejlesztését javasolta. Deák-Horváth Dénes egyben több olasz vállalkozásban, déli üzletben is érdekelt volt - ( SINDA-Societá Italiana  di Navigazione Italiana, Magyar -Jugoszláv Gabonaforgalmi Zrt.) -  vezetőként, igazgatósági tagként.

Bár Fiume és Abbázia Barátainak Szövetsége hivatosan a fővárosban székelt, Deák-Horváth Dénes társelnök életvitelszerűen közvetlenül a trianoni határfolyó, a Dráva mellett, Barcson élt. Felesége a híres arisztokrata származású sárvári és felsővidéki gróf Széchenyi Lea, akivel közösen építtették át a barcsi kastélyt. ( ma Barcsi Gyermekotthon).

  

Széchenyi Lea grófnő 

 

Kik lehettek Fiume barátai a két világháború között? Mindenek előtt olyan személyek, akik nemcsak a nyaralások emlékeivel hanem konkrét gazdasági érdekekkel is kötődtek az egykori magyar-horvát tengermellékhez. Deák-Horváth Dénes felesége révén a gróf  Széchenyi család is érdeklődhetetett az adriai kapcsolatok iránt, mint ahogy jónéhány egykori tengermelléki, repatriált magyar. Mivel 1945 után már  nem lehetett beszélni az egykori magyar tengerről, így Fiume és Abbázia Barátai is eltüntek a történelem süllyesztőjében. 

A 2016-ben Pécsett alakult Fiume Barátai Egyesület mégis jogelőd szervezetként tekint a két világháború közötti társaságra. Törekvéseik  ma is aktuálisak: Magyarország történelmileg vitathatatlanul  kötődik  az Adriai tengerhez, Fiume-Rijeka  városához és a magyar jelenlét építése -  ha kell újra felépítése  - aktuálisabb, mint valaha.

Inkei-Farkas Márton elnök, Fiume Barátai 

A Széchenyi család barcsi kastélya ( ma Gyermekotthon)