Városi Ünnepi Zászló lett Fiume régi -új jelképe

Hála a Lista za Rijeku-Lista per Fiume regionális párt kitartó munkájának,  2020. május 27-én városi ünnepi zászló lett a magyar uralom és az Osztrák-Magyar Monarchia idején hivatalos, bordó-sárga-kék- Fiume címeres lobogó.(trobojnica)  A Rijekai Városi Tanács döntött így. Többéves huzavona  záródhat le  ezzel az aktussal, amelyhez nem kis furfang kellett.  A trobojnica hivatalos zászlóként való használatát ugyanis a Horvát Belügyminisztérium megtíltotta. Az előterjesztők ekkor a Horvát Alkotmánybírósághoz fordultak, amely a Belügyminisztériumtól eltérően, megengedően foglalt állást. Ennek ellenére a horvát kormány semmilyen úton nem volt hajlandó engedélyezni a régi fiumei zászló használatát. Ekkor egy jogi kiskaput találtak: ünnepi zászló kategóriát hoztak létre helyi rendelettel és ennek minősítették a trobojnicát. Így kikerülhetett a városházára és egyéb helyekre, mert kicsúszott a Horvát Belügyminisztérium szabályozása alól.

Ez nem kis győzelem tehát a centralista zágrábi politikával szemben! Fiumében egyre erősödik - és főleg a fiatalok körében népszerű- az a régi rijekai-fiumei identitás, amelynek egykor sok más nemzetiség mellett a magyar is része volt. Kívánjuk, hogy napjainkban is legyen része! A magyar jelenlét, a magyar kultúra egyre nagyobb térfoglalása egyébként szinesítené a várost, jó hatással lenne Fiume  turisztikai vonzerejére is.

IFM