Pécs és Fiume/Rijeka- a két város különleges kapcsolata, amelynek folytatódnia kell

Ha felnézünk a Pécsi Postapalotára, egyből eszünkbe jut a történelmi Magyarország. Hiszen a középcímer ma is büszkén hírdeti: egykor még Fiume is hozzánk tartozott. A két város, Pécs és Fiume a történelem során mindig is figyelemmel és kölcsönös megbecsüléssel tekintett egymásra. Az 1918-as fiumei magyar uralom összeomlása után több egykori magyar intézmény irattára is Pécsre került, amelyek azonban Pécs szerb megszállása alatt megsemmisültek. A két világháború közötti revíziós politika  éreztette hatását Pécsett is: utcát neveztek el Fiuméről. A Pécsi Nemzeti Színház művészei pedig sokat szerepeltek a 30-as években a tengermelléken. Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó pécsi látogatásai (1921, 1923,1930) alkalmával egy olyan történelmi személy járt a baranyai megyeszékhelyen, Aki még ismerte a magyar közigazgatás alatt működő Fiumét, a Magyar Szent Korona Gyöngyszemét. Aztán 1945 után  egy olyan korszak jött, amelyben nem lehetett ezekről a dolgokról beszélni. 

1956-ban a Mecseki Láthatalanok az egykori Jugoszlávia felé indultak. Az akkori politikai vezetés segítette a magyar menekülteket: Rijeka(Fiume) mellett is működött egy menekült tábor, ahonnan a szabadságért küzdők nyugatra menekülhettek. Erre a történelmi tényre emlékezett együtt- a magyar forradalom és szabadságharc 60-ik évfordulóján, 2016-ban -  Dr.Páva Zsolt, Pécs polgármestere és Vojko Obersnel, Rijeka-Fiume polgármestere. Egy napra a Fiumei Városházára is felkerült a piros-fehér-zöld lyukas lobogó. Sőt a két városvezető akkor egy megállapodást is kötött( a főképen), amely szerint Pécs a 2010.évben, Európa Kulturális Fővárosaként megszerzett tapasztalatait megosztja Rijekával, Európa 2020.évi Kulturális Fővárosával.

2016. december 29-én  Pécsett, a Tettye Étteremben alakult meg a Fiume Barátai Egyesület, amely a magyar tengermelléki örökségünk megőrzéséséért küzd. Rijeka-Fiume pedig 2020.január 1-től Európa Kulturális Fővárosa lett.. Csak remélhetjük, hogy a 2019. októberében megválasztott új pécsi városvezetés is követi az elődök példáját: segíti és legfőképpen szereti Fiumét...