Gróf Andrássy Gyulára emlékeztek Voloskoban- Prof. Ágoston Gergely emlékezése

2022.február 18-án Voloskoban ( Opatija) a város polgármestere, Fernando Kirigin Dr.Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövettel és a tengermelléki magyarok elnök asszonyával, Šibalin  Klepać Zdenkaval együtt emlékezett az egykori nagy magyar államférfiről, Gróf Andrássy Gyula miniszterelnökről. Halálának 132.évfordulóján a Prof. Ágoston Gergely, a magyar történelem jeles szakértője mondott beszédet, amelyet az alábbiakban teszünk közzé.

"Habár Andrássy Gyula gróf sosem tartózkodott az Európai hírű, Osztrák-Magyar Monarchia Riviérájának ékkövében Abbáziában, de 67 éves életének utolsó 54 napját a közeli, csendes Voloskoban töltötte. Így is közéleti munkásságával közvetve rengeteget tett a klimatikus gyógyhely-Kurort Abbázia/Opatija fejlődéséért, hírnevének terjedéséért, mely így idővel egyenrangúvá vált a méltán híres Karlsbaddal és Bad Ischlel.

1867-ben az Osztrák császárságból létrejött Osztrák-Magyar Monarchia magyar-horvát részének első kormányfője lett. Feladatát több mint 4 és fél évig töltötte be, majd 1871.-től 1879.-ig a Monarchia külügyminisztereként hozzá járult ahhoz, hogy Oroszország után Európa második, legnagyobb államalakulata legyen, mely az előbbitől szervezettebb, dinamikusabban fejlődőbb lett.
Irányítása alatt olyan törvényi és gazdasági intézkedések léptek életbe, melyek eddig nem látott fejlődést, jólétet eredményeztek Monarchia szerte, így Abbáziában és a közeli Fiume/Rijékán is. E tekintetben az 1873-ik év volt a sorsdöntő, amikor is Abbázia és Fiume közvetlen vasúti kapcsolatba lépett Béccsel és Budapestel, azaz egész Európával. Az ezt követő páratlan dinamikus fejlődés a lakosság számára munkalehetőségeket és jólétet biztosított.

1879 -ben mondott le külügyminiszteri megbízásáról és romló egészségi állapota miatt családja körében töltötte következő éveit. Visszavonult, de kapcsolatait  Európa mindennapjaival, a Császárral és több évtizedes barátságát Erzsébet Császárnéval, Sissivel tovább is fenntartotta. 1886-ban Urémiát, vesebetegséget állapítottak meg nála. Akkor az orvostudomány még nem ismerte a dialízist, mint gyógymódot. Így fájdalom csillapítókkal enyhítettek az állapotán.
1889. december 27.-én orvosai tanácsára levegőváltozás céljából Voloskoba érkezett. A sűrűn lakott, kis halász település távolabbi, csendes szögletében, Črnikovicán az ismert kereskedő és hajótulajdonos Minach család látta vendégül a villájukban. Számított az Abbáziai orvosok segítségére, különösen a neves sebész professzor Billroth véleményére. Aki meg is állapította, hogy állapota nem biztató, és amin a fájdalomcsillapítók sem segítettek. Ennek dacára a háziak figyelmességével, vendégszeretetével, táj szépségével elégedett volt. Erről leveleiben barátainak is írt. Állapotában, hangulatában kedvező változásokat érzett.
Azonban 54 nap után következett be a vég. 1890. február 18.-án kómába esett és hajnali 3 órakor  felesége Kendeffy Katalin, lánya Ilona és orvosai körében 67 éves korában elhunyt.
A hír az nap elterjedt Európa szerte, sürgönyök százai érkeztek. A villában ravatalozták fel és a császári házaspár elsőként küldött koszorút. Koporsóját a következő napon ünnepélyesen szállították a Matuljii vasútállomásra, ahonnan vonattal Budapestre szállították. Február 22.-én a Magyar Tudományos Akadémia épületében volt felravatalozva, ahol sokan róták le tiszteletüket. A Császárné, Sissi e célból Budapestre utazott. 10 percig egyedül maradt vele a teremben. Elbúcsúzott tőle, majd a halotti menet élére állt.

A hálás utókor a Minach villa udvarán a következő latin nyelvű emléktáblát állította fel, melyet ma mi tisztelettel koszorúzunk. Szövege magyarul:
                                                            
                                          Gróf Andrássy Gyula, miután a Hazáért végzett hallhatatlan munkáját befejezte,
                                          az élet végéhez közeledve, ezen a kies helyen, kedves családja és barátai körében
                                          az óhajtott nyugalmat megtalálta. Az Úr 1890. évében.
                                          MDCCCLXXXX"

Forrás: Prof. Ágoston Gergely, Lovran, Horvátország 

A képen: Šibalin Klepać Zdenka , a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Tengermelléki és Fennsiki Megyei Szervezete elnök asszonya koszorút helyez el Andrássy Gyula emléktáblájánál